EFOP-5.2.2-17-2017-00089

   
Kedvezményezett neve: Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Projekt címe: Transznacionális együttműködések a Forrásvíz Természetbarát Egyesületnél
Szerződött támogatás összege: 49 974 640 .- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00089
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.02.01.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során 4 külföldi partnerrel) kívánunk együttműködni az alábbi témák kapcsán: 
  Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében. 
A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje
A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

Az alábbi kötelező tevékenységek megvalósítását tervezzük a projekt 24 hónapja során:

Az előkészítés során:
Szakmai terv elkészítése; 
Közbeszerzés tevékenység lefolytatása
Indító egyeztetés szervezése - „kick-off meeting” 
Együttműködés előkészítése: indító jelentés készítése, melynek témája a tanulmányozni kívánt szolgáltatás 4 db külföldi partner bevonása
24 hónapon keresztül kívánunk alkalmazni 6 órában projektmenedzsert, pénzügyi vezetőt és 20 órában szakmai vezetőt.

A konkrét megvalósítás során tervezzük: 
1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése; 
2. Nemzetközi hálózatépítés; 
3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása; 
4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania) 
5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása; 
6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel; 
7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése. és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt); 
8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében 
9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása 
10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése. 
11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása; 
12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése.
13. Kötelező nyilvánosság biztosítása.

A tevékenységek szakmai megvalósításához kisértékű eszközök beszerzése.

Műszaki szakmai eredmények, amelyeket vállalunk a projekt megvalósítása során:
1 A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek : 40 fő
2 A partnerség keretében együttműködés megvalósítása összesen 12 alkalommal műhelymunka és 8 alkalommal hazai tanulmányút
3. A partnerség keretében kutatás megvalósítása 1 db kutatási anyag elkészítése
4. Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása 1 db szakmai kiadvány 

A projekt kapcsán vállalt indikátorok:
A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma 1 db
Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma 1 db

A 3 éves fenntartási időszak alatt az alábbi vállalásokat tesszük:
- nyilvános on-line hozzáférést biztosítunk a projekt keretében megvalósult kutatásról készült zárójelentéshez;
- a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartjuk

A projekthez kapcsolódó program meghívók: itt AKTUÁLIS menüpontban

Szakmai beszámolók:

1. mérföldkő (2018.02.01. - 2018.07.31.)

2. mérföldkő (2018.08.01. - 2018.12.31.)

3. mérföldkő (2019.01.01. - 2019.08.28.)

4. mérföldkő (2019.08.29. - 2020.02.01.)