Referenciák

Referenciák

Az 1998 -99. évi előkészítő forrásfelderítő és feltérképező munkák után 2000. és 2001. években azt a célt tűztük magunk elé, hogy elvégzzük a Keszthelyi-hegység hidrológiai felvételét, megkeressük a helyszínen és újra rögzítjük a térképeken meglévő összes forrást, patakot, vízfolyást, tavat, kutat. 
A felvételek után kiválasztottunk néhány jellegzetes forrást, kutat, vízfolyást, amelyek hozamát jól lehetett mérni. 
Akkor még nem tudtuk, hogy milyen bonyolult egy terület hidrológiai vizsgálata. Megfigyeléseink arra ösztönöztek, hogy a források hozamának és a csapadéknak az összevetése fontos összefüggéseket tárhat fel.
Sok apróbb szivárgó, tocsogós terület felvétele igen nehéz volt, mert nem tudtuk hozamát pontosan megállapítani. Ez sajnos fokozódott a 2001. évben, amikor is a csapadéktalanság miatt több figyelt és vizsgált forrás elapadt, vagy minimálisra csökkent a hozama.
Az erek és patakok bejárása révén képet kaptunk a mederviszonyokról (esés, kanyargósság), a különc időjárási viszonyokhoz tartozó vízhozamról, és a vízfolyásokat szegélyező vegetációról (április, augusztus hónapok).
A terepi adatgyűjtések meghatározó részét a forrásfakadások és a patakmedrek természetvédelmi célú felmérései jelentették. A látottakat jól kiegészítették az erdészet dolgozóitól kapott információk is.
A 2000. évre a KAC ’h’ kerettől erre kétszer 300.000 forintot elnyertünk, amely összegből 5 forrás természet- és környezetvédelmi állapotfelmérését, minőségvizsgálatát valósítottuk meg. Több település bel- és külterületén kezdődött el ez a munka (Gyenesdiás, Balatongyörök, Rezi, Vállus és Várvölgy), természetesen a tagtársak és családjaik közt egyenletesen felosztva. Az adatok összegyűjtése folyamatos volt és a környezetük állapotértékelése, vizsgálata és védelme a mai napig jól halad. (Azonosító: 017896-01/1999, 018082-01/1999)
Ezen beruházás összköltsége meghaladta az 1.000.000 forint bekerülési összeget, melyet vállalkozói és önkormányzati segítséggel valósítottunk meg.
A 2001. évben egyesületünk folytatta ezt a munkát és több térségi érintett önkormányzat területén a jelölt és felfedezhető forrásokat számba vette és megpróbálta természetközelivé visszaállítani. Ezek kultúrállapotúvá tétele után hatástanulmányok készültek állapotokról. A kultúrtörténeti jelentőségű forrásokat továbbra is táblával jelöltük. 
Az erre a célra elnyert 600.000 forint KAC ’h’ keret összege, ezek közöl is a legfontosabb feladatokra fordítódott. 
„A Keszthelyi-hegység forrásainak újbóli feltérképezése és környezetük természet- és környezetvédelmi feltárása”. (Azonosító: 22024)
Ezen beruházás összköltsége meghaladta az 800.000 forint bekerülési összeget, melyet önkormányzati és egyéb civil szervezeti összefogással valósítottunk meg.
2004 – 2005 -ben a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt „Veszprém megyei források védelmének támogatása” kereten belül a lesenceistvándi Máté kút-forrása és forráskörnyéke került rekonstrukcióra, melynek során a környéken turisztikai létesítményeket és információs rendszereket helyeztünk ki. (Azonosító: 07/330/2004.)
A beruházás 400.000 forintot igényelt megyei és önkormányzati részről.
2005 második felében a Keszthely-Hévíz Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás megbízásából egy „Térségfejlesztési koncepció és prognózis jellegű fejlesztési program kidolgozására”, valamint helyszínfejlesztés (Natúr-kultúrpark Projekt) és az ezeket hálózatba szervező tematikus utak projekt kidolgozására került sor (természeti fejezetek) A teljesítés összege: bruttó 1.250.000, - forint volt.

Konzorciumi tag neve Megvalósított projekt Rövid tartalmi bemutatás Referencia-személy Megvalósítás éve Támogatás mértéke (Ft)
Forrásvíz Természetbarát Egyesület KAC „h” keret (018082-01/1999) Keszthelyi-hegység 5 forrásának feltérképezése, környezetük természet- és környezetvédelmi állapotának felmérése, új forráskataszter kialakítása Gál Lajos 2000-2001 200.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület KAC „h” keret (017896-01/1999) A gyenesdiási Szent-János-forrás eredeti kútfőjének és új eredési helyének rendbetétele, a vizek élővé tétele a település számára Gál Lajos 1999-2000 300.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület KAC „h” keret (22024) Keszthelyi-hegység forrásainak újbóli feltérképezése Keszthelyi-hegység forrásainak állapotfelmérése, monitoringja, tisztítása, vízadatbázis készítése Gál Lajos 2000-2001 600.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely Város Önkormányzata Keszthely Tapolcai út mentén fasor pótlása, kialakítása Nánássy Árpád 2000 165.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Működési támogatás Gál Lajos 2000 300.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Környezetvédelmi Minisztérium TSZB/583/3/2001 Társadalmi szervezetek működési támogatása Sümegi Gábor 2001 300.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Balatongyöröki Ifjúsági Egyesület Balatongyöröki Római-forrás „újraöltöztetése” szakértői segítségnyújtás Gál Lajos Nagy Péter 2001 0
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely Város Önkormányzata Keszthely vadgesztenyefasor pótlása Nánássy Árpád 2001 140.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Működési támogatás Gál Lajos 2002 270.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Balaton Fejlesztési Tanács B-1075/2002 Turistautak helyreállítása a Keszthelyi-hegységben Gál Lajos 2002-2003 500.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely Város Önkormányzata Zöldterület gondozás Nánássy Árpád Sümegi Gábor   2002 120.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely Város Önkormányzata Helyileg védett természeti értékek jelölése táblával Keszthely Város területén Nánássy Árpád 2003 210.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Működési támogatás Gál Lajos 2004 124.717
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Veszprém megyei Önkormányzat Veszprém megyei források védelmének támogatása (07/330/2004) Lesenceistvándi Máté-kút helyreállítása Gál Lajos 2004-2005 400.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA 00215202004B00 Működési támogatás Gál Lajos 2004-2005 300.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely-Hévízi Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás Natúr-Kultúrpark projekt – fejlesztési program kidolgozása, helyszínfejlesztés (természeti fejezetek) Sümegi Gábor Samu Zoltán 2005 1.250.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület ÁNTSZ Parlagfű-mentesítési tevékenység, parlagfű térkép készítése Gál Lajos Samu Zoltán 2005 183.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma 01409/22/05K05 A balatoni nonprofit szektor helye és szerepe a civil társadalom fejlesztésében – kutatási program Gál Lajos Gálné Németh Ildikó 2006-2006 1.000.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület ÁNTSZ Parlagfű-mentesítési tevékenység, parlagfű térkép készítése Gál Lajos Samu Zoltán 2006 200.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA 00287/20/05 Működési támogatás Gál Lajos 2005-2006 246.889
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Europe Direct Hálózat Balaton Régió Európai Információs Pont XXI-3/143/3/2006 „Beszélgessünk Európa jövőjéről” Kerekasztal beszélgetés a Föld Napja és a Madarak és Fák Napja alkalmából Gál Lajos Samu Zoltán Dr. Kocsondi József 2006 200.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA-CIV-05-H 01751/22/05B00 Saját honlap készítése www.forrasviz.eu Gál Lajos 2006 762.670
Forrásvíz Természetbarát Egyesület   NCA 00375/20/06 Működési támogatás Gál Lajos 2006 102.022
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Holland Királyság budapesti Nagykövetsége MATRA-KAP KAP 01/0680 Keszthely-Hévíz Kistérség 44 településén természeti értékleltár készítése, Öröm-Bánat térkép Gál Lajos Gálné Németh Ildikó 2006-2007 3.215.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület ÁNTSZ Parlagfű-mentesítési tevékenység, parlagfű térkép készítése Gálné Németh Ildikó Samu Zoltán 2007 50.000
 Forrásvíz Természetbarát Egyesület Gyenesdiás, Balatongyörök, Vonyarcvashegy Önkormányzatai 2007-TU-BA L-3-07-06-12 Darnay-Dornyai Béla emléktúra útvonal (kilátó túra) kialakítása Gálné Németh Ildikó Buzás Attila Gál Lajos  2007 600.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA-NYD-07-P-0566  Működési támogatás Gálné Németh Ildikó    2007  254.360
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA NCA-NYD-08-0238  Működési támogatás Gálné Németh Ildikó   2008 287.486
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Balatongyörök Önkormányzata Balatoni Integrációs Nonprofit Kft EGT Norvég Alap „Nem kormányzati szervezetek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban P-NA-KA-36/2008   Balatongyörök – virágos településközpont, új zöldterület kialakítása Gálné Németh Ildikó Horváth Sebestyénné 2008-2009 3.333.430
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Keszthely Város Önkormányzata, Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület, Keszthely Kertvárosért Egyesület   Balatoni Integrációs Nonprofit Kft EGT Norvég Alap „Nem kormányzati szervezetek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban P-NA-KA-38/2008 Összefogással a zöld Keszthelyért Szent Erzsébet tér rekonstrukció, Széchenyi u fásítása Keszthely Kertvárosban zöldterület karbantartás Gálné Németh Ildikó Sümegi Gábor 2008-2009 4.444.384
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Balatoni Integrációs Nonprofit Kft EGT Norvég Alap „Nem kormányzati szervezetek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban P-NA-KA-37/2008 Kárpáti korzó – új park kialakítása Gálné Németh Ildikó Gál Lajos Samu Zoltán 2008-2009 6.481.460
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NCA NCA-NYD-09-0600 Működési támogatás Gálné Németh Ildikó 2009 250.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata KEOP 6.2.0 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata kerékpártárolók építése pályázatának társadalmasítási feladatai Gálné Németh Ildikó 2010 1.291.650
Forrásvíz Természetbarát Egyesület Gyenesdiási Turisztikai Egyesület NYDOP-2.4.1/B-2009-0003 Keszthelyi-hegység bakancsos termékfejlesztéséhez információs táblarendszer összeállítása Gálné Németh Ildikó Kőhalmi Balázs 2010-2011 3.000.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NYDOP – 4.1.1. /D-11-2011-0009. Cserszegtomaj zölden gondolkodik Gálné Németh Ildikó Kőhalmi Balázs 2011 - 2013 5.062.441
Forrásvíz Természetbarát Egyesület VM – K-36-10-00041 N A Keszthelyi-hegység védett területein az elhagyott hulladéklerakók felszámolása Gálné Németh Ildikó 2012 - 2013 2.328.225
Forrásvíz Természetbarát Egyesület EMVA II. tengely Kárpáti korzó központi multifunkcionális terének kialakítása Gálné Németh Ildikó Gál Lajos Samu Zoltán 2011 - 2013 14.784.215
Forrásvíz Természetbarát Egyesület EMVA III. tengely Diási Bormúzeum Gálné Németh Ildikó Gál Lajos Samu Zoltán 2011 - 2013 4.981.276
Forrásvíz Természetbarát Egyesület FM PTKF/452/2014. Geotúra vezető képzés a Keszthelyi-hegységben Gálné Németh Ildikó Gál Lajos 2014 - 2015 622.800
Forrásvíz Természetbarát Egyesület EMVA IV. tengely Darnay udvar II. ütemének megvalósítása Gálné Németh Ildikó Sümegi Gábor 2013 - 2014 14.974.517
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NEA-UN-14-M-1518 Működési támogatás Gálné Németh Ildikó 2014 - 2015 325.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület MTSZ Jelzésfestések megújítása a Keszthelyi-hegységben Gálné Németh Ildikó Berdán László 2015 – 2016 230.000
Forrásvíz Természetbarát Egyesület NEA-UN-15-M-0268 Működési támogatás Gálné Németh Ildikó 2015 – 2016 800.000
Összesen Pályázati támogatással Térségi fejlesztésekre Aktív koordinációval 1999 – 2016. években 74.536.182